Home | iGoogle | Upload uw persbericht | Contact | Help | Recente Nieuwsbrieven | Laatste nieuws in uw mailbox! | Meld uw link aan!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Meest gevonden op Lichtnet.Net Mijn lichtnet Inloggen linken Help
 
Gelijkmatigheid en luminantieverhoudingen

Terug naar Lichttermen

Gelijkmatigheid en luminantieverhoudingen      

Om prettig te kunnen werken mogen de verschillen in verlichtingssterkte op het werkvlak niet te groot zijn. Grote verschillen in verlichtingssterkte kunnen adaptatieproblemen veroorzaken. Het oog moet zich dan steeds aanpassen aan deze verschillende verlichtingssterktes. 
De gelijkmatigheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de minimale verlichtingssterkte en de gemiddelde verlichtingssterkte. In de norm wordt een gelijkmatigheid in het taakgebied groter dan of gelijk aan 0,7 vereist. 

Ook moet de verlichtingssterkte in de directe omgeving van het werkvlak in verhouding staan tot de verlichtingssterkte op het werkvlak. Grote verschillen in verlichtingssterkte in de ruimte rondom het werkvlak, kunnen leiden tot visuele spanning en oncomfortabele situaties. De verlichtingssterkte in de directe omgeving mag lager zijn dan de verlichtingssterkte van het werkvlak. In de norm wordt bijvoorbeeld aangegeven dat bij een vereiste verlichtingssterkte op het werkvlak van 500 lux, de verlichtingssterkte van de directe omgeving minimaal 300 lux moet bedragen. Ook wordt hierbij een eis aan de gelijkmatigheid gesteld (≥ 0,5), maar deze eis is minder streng dan voor het werkvlak.
De kwaliteit van de verlichting is ook afhankelijk van de helderheid van de diverse vlakken binnen het gezichtsveld, de luminantieverhoudingen. Vooral bij het gebruik van beeldschermen moet hierop worden gelet. 

Luminantie is een maat voor de "helderheid" van een lichtbron, zoals die door de mens waargenomen wordt. Naast de verlichtingssterkte spelen hierbij ook de richting van het licht en het (schijnbaar) oppervlak van de lichtbron een rol.