Mail voor meer oinfo
Home | iGoogle | Upload uw persbericht | Contact | Help | Recente Nieuwsbrieven | Laatste nieuws in uw mailbox! | Meld uw link aan!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Meest gevonden op Lichtnet.Net Mijn lichtnet Inloggen linken Help
 
 
 
 Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen
 
< Terug naar publicaties

De verlichtingsbranche in de schijnwerpers - Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen.

Het onderzoek start met een weergave van de distributiekolom voor verlichtingsartikelen. Hierin worden de schakels getypeerd die betrokken zijn bij de distributie van verlichting als eindproduct van producent tot consument.

De belangrijkste verkoopkanalen worden beschreven: de verlichtingsspeciaalzaak, de doe-het-zelfzaak en de woninginrichtingszaak. Daarnaast komen de vraagzijde en de succes- en faalfactoren van het voeren van een assortiment met verlichtingsartikelen naar voren:
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
In opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de brancheverenigingen CBW en UNETO-VNI
heeft EIM een onderzoek uitgevoerd naar de structuur, ontwikkelingen en uitdagingen van de markt voor
huishoudelijke verlichting. Het onderzoek heeft zowel betrekking op armaturen als op lichtbronnen.

De centrale onderzoeksvraag die in het onderzoek beantwoord zal worden, luidt: Hoe ziet de structuur van
de markt voor verlichting eruit en wat zijn de kansen en bedreigingen voor detaillisten bij het opnemen van
deze productgroep in het assortiment?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
plaatsgevonden, met als belangrijke onderdelen:
- een schriftelijke enquête onder de belangrijkste aanbieders van verlichting op de consumentenmarkt, te
weten: verlichtingsspeciaalzaken, doe-het-zelfzaken en woninginrichtingszaken. De enquête had tot doel
inzicht te krijgen in kengetallen en exploitatiegegevens van deze aanbieders;
- een internetenquête onder consumenten teneinde meer inzicht te krijgen in de aard en achtergronden
van het koopgedrag van consumenten met betrekking tot verlichting.

Centraal in het onderzoek staan de verlichtingsspeciaalzaken (speciaalzaken in verlichting met een
algemeen verlichtingsassortiment alsmede de meer exclusieve designzaken), de woninginrichtingszaken
(speciaalzaken in woninginrichting, woonwarenhuizen en discounters in woninginrichting) en de doe-hetzelfzaken (bouwmarkten en breedpakketzaken). Zij vormen de belangrijke verkoopkanalen voor verlichtingsartikelen.
De overige verkoopkanalen zullen slechts zijdelings aan de orde komen.

bron : Hoofdbedrijfschap Detailhandel
download PDF
< Terug naar publicaties
 
 
Copyright © Lichtnet.net 2000-2010 Voorwaarden | RSS Feed