Mail voor meer oinfo
Home | iGoogle | Upload uw persbericht | Contact | Help | Recente Nieuwsbrieven | Laatste nieuws in uw mailbox! | Meld uw link aan!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Meest gevonden op Lichtnet.Net Mijn lichtnet Inloggen linken Help
 
 
 
  Nieuws >> Nieuwsberichten >> Laruelle blokkeert Orde van Architecten: N-VA heeft oplossing klaar
Datum : 21-05-2010
 

Laruelle blokkeert Orde van Architecten: N-VA heeft oplossing klaar 

  De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar dat gesteund wordt door de Nederlandstalige Raad van Architecten. De Vlaamse vleugel van de Orde van Architecten vraagt al lang om de achterhaalde organisatie - die dateert van 1963 - aan te passen aan de noden en structuren van vandaag. Het wetsvoorstel regelt de ontdubbeling van de nationale Orde van architecten in twee autonome ordes, een Nederlandstalige Orde van architecten en de Ordre des architectes Francophones et Germanophones, met elk een eigen rechtspersoonlijkheid. 
Terwijl de Vlamingen vooral de responsabilisering, transparantie en efficiëntie vooropstellen, vinden de Waalse architecten het imago van het beroep belangrijk. Zo vinden zij het nodig om aanwezig te zijn bij allerlei culturele evenementen en colloquia, die niet als dusdanig iets met bouwrecht, beroepsordes of praktische zaken te maken hebben. De Vlamingen binnen de Orde willen hieromtrent niet op het terrein van de beroepsverenigingen treden. "Die verschillen in opvatting kristalliseren zich ondermeer in discussies over de lidmaatschapsbijdrage. De Vlamingen willen deze op termijn verlagen door zich te richten op de kerntaken van een beroepsorde. De Franstaligen daarentegen, willen deze op peil houden om de voornoemde activiteiten te blijven bekostigen. De Vlaamse architecten begrijpen dat hun Waalse collega's andere opvattingen hebben, maar vinden dat zij er dan ook zelf financiële verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Deze twee verschillende visies zijn bijgevolg niet verenigbaar in één unitaire structuur," stelt Peter Luykx, gewezen lid van de Commissie Bedrijfswezen. 

De huidige werking verhindert de Vlaamse architecten om hun eigen visie op het beroep van architect verder te ontplooien. Ook verhindert de verouderde structuur dat de Vlaamse Raad binnen de Orde efficiënt en constructief kan optreden. De Nationale Raad is immers paritair samengesteld uit 10 Vlaamse mandatarissen en 10 Franstalige en Duitstalige mandatarissen. Binnen elk van die groepen worden bovendien tien leden door de Koning benoemd, zonder inspraak van de architecten. Dit betekent dat zij geen verantwoording moeten afleggen aan de Vlaamse architecten die van hen afhankelijk zijn. 

Frieda Brepoels (Europees parlementslid en architect): "Hierdoor worden de representativiteit van de Vlaamse architecten - én de legitimiteit van de Nationale Raad - in gevaar gebracht. De kans dat bij stemming een Vlaams voorstel het haalt is dan ook zeer gering, en vice versa. Als men dan bedenkt dat inzake het beroep van architect al heel wat materies geregionaliseerd of gecommunautariseerd zijn, dan is het al helemaal ontoereikend dat bijvoorbeeld de Waalse mandatarissen meebeslissen over Vlaamse keuzes inzake het architectuuronderwijs en/of ruimtelijke ordening. Zij hebben er sedert de bijzondere wet van 8 augustus 1980 geen uitstaans meer mee, maar kunnen de Vlaamse besluitvorming en positionering omtrent deze thema's wel nog blokkeren." 

Talrijke pogingen om tot consensus te komen over organisatie van de Orde zijn mislukt. Verschillende ervaringen met de Waalse vleugel hebben de Vlaamse vleugel gesterkt in hun overtuiging om voortaan hun eigen weg te gaan. De Vlaamse Raad ijverde op het congres van 16 september 2009 reeds voor de opheffing van de nationale structuur en tot het installeren van een onafhankelijke Vlaamse en Franstalige-Duitstalige Orde der Architecten. "De N-VA vraagt dat het wetsvoorstel na de verkiezingen wordt ingediend en goedgekeurd door alle Vlaamse partijen die België wensen te deblokkeren en de Vlaamse architecten een professionele en efficiënte structuur willen geven", besluit Peter Luykx

Uw linky / banner hier ?


 
  Laatste Nieuws    
 
 Aantal nieuwsberichten :12  Pagina 6 van 51 Vorige | Volgende 
 
  Nederlandse Lemnis Lighting breidt uit naar China
Lemnis Lighting B.V. heeft overeenstemming bereikt over een joint venture met het Chinese Tsinghua Tongfang Co Ltd. Tsinghua Tongfang is gespecialiseerd in de informatie- en energie industrie.   <Meer>
  VSL verzorgt LM-79 metingen aan LED verlichting
Veel bedrijven maken gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA) om over te schakelen op energiezuinige verlichting; een goede stap op weg naar een beter milieu waarbij ook nog eens op de energiekosten kan worden bespaard. Een betrouwbare meting speelt hierbij een belangrijke rol.   <Meer>
  AGC Glassen en Traxon Technologies tekenen een akkoord voor ontwikkeling LED-glasoplossingen
AGC Glass Europe, een leider in de productie van glas, en Traxon Technologies, dat wereldwijd aan de top staat in LED-verlichtingssystemen en –oplossingen, ondertekenden een akkoord voor de ontwikkeling van hun activiteiten in LED-glasoplossingen op wereldschaal.   <Meer>
  Led's zijn 'hot', ook in openbare verlichting
Led's zijn 'hot', ook in openbare verlichting. Bij led's zit er ook het nodige kaf onder het koren, reden waarom er bij NEN een werkgroep is gestart om te komen tot een kwaliteitslabel.   <Meer>
  Seminar over toekomst van openbare verlichting
Spectrum Advies & Design BV, houdt op donderdag 24 juni om 13.30 uur een seminar De Toekomst van Openbare Verlichting ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand in Putten.   <Meer>
  Philips verlicht stadions tijdens WK
Philips heeft nieuwe sportverlichtingssystemen geïnstalleerd in de zes belangrijkste Zuid-Afrikaanse sportstadions die gebruikt zullen worden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.   <Meer>
  InduTeq bevestigt opnieuw de samenwerking met Niko
Technologische ontwikkelingen vinden veel sneller hun weg binnen het bedrijfsleven dan binnen het technische beroepsonderwijs. Stichting Introductie Nieuwe Technologie, kortweg InduTeq, richt zich vanuit deze problematiek op kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar mbo-docenten.   <Meer>
  Modular verlegt de grenzen met OLED
O’Leaf - Modular verlegt de grenzen met OLED In het brede spectrum van LED-mogelijkheden fascineert OLED: een zacht algemeen licht verspreidt over een breed ultradun oppervlak. Modular presenteert met de O’Leaf het eerste commercieel beschikbare OLED-armatuur waarmee Modular weer aantoont niet alleen esthetisch, maar ook technologisch voorop loopt.   <Meer>
  Instructiedag verlichting regio Noord veluwe met Meutzner licht opleidingen
De Regio Noord-Veluwe heeft in samenwerking met Meutzner Licht Opleidingen een instructiedag verzorgd over verlichting in de utiliteitsbouw en de mogelijkheden van energiebesparing. De instructiedag was speciaal bedoeld voor gemeentelijke handhavers.   <Meer>
  Convenant Energiebesparing bij supermarkten
De gemeente Den Haag gaat deelnemen aan het convenant "Energiebesparing bij supermarkten". In het convenant zijn afspraken opgenomen die supermarkten in staat stellen om energiebesparende maatregelen gefaseerd in te voeren.   <Meer>
  Vlaanderen bespaard een miljoen euro op wegverlichting
Vlaanderen bespaarde in twee jaar meer dan 1 miljoen euro uit op de energierekening voor de verlichting langs de gewestwegen. Door enkele eenvoudige ingrepen wist Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits meer dan 7 gigawattuur te besparen.   <Meer>
  Nederlandse ledlampen verlichten ‘Happy Street’ op World Expo 2010 Shanghai
Het Nederlandse paviljoen Happy Street op de World Expo 2010 in Shanghai wordt van 1 mei tot en met 31 oktober dit jaar verlicht door ledlampen van Nederlandse makelij.   <Meer>
 
 Aantal nieuwsberichten :12  Pagina 6 van 51 Vorige | Volgende 
 
 
 
Copyright © Lichtnet.net 2000-2010 Voorwaarden | RSS Feed