Mail voor meer oinfo
Home | iGoogle | Upload uw persbericht | Contact | Help | Recente Nieuwsbrieven | Laatste nieuws in uw mailbox! | Meld uw link aan!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Meest gevonden op Lichtnet.Net Mijn lichtnet Inloggen linken Help
 
 
 
  Nieuws >> Nieuwsberichten >> Inzameling spaarlampen in 2007 hoger; onwetende consument bottleneck
Datum : 09-10-2008
 
Inzameling spaarlampen in 2007 hoger; consument blijft bottleneck door onwetendheid

Uit het vandaag gepresenteerde Jaarverslag 2007 blijkt dat de Stichting LightRec vorig jaar ruim 12 miljoen spaarlampen en T.L.-buizen heeft ingezameld voor recycling. Dat is 6% procent meer dan in 2006. Omdat de ingezamelde spaarlampen steeds lichter worden in gewicht, werden er in 2007 per saldo meer lampen ingezameld in verhouding tot het totaal ingezameld tonnage. Niettemin verdwijnen er volgens LightRec nog teveel spaarlampen in het reguliere huisvuil. Hierdoor kan de hoeveelheid kwik uit de lamp in het milieu komen. Deze situatie is naar de toekomst toe verontrustend gezien de sterke stijging in verkopen van dit soort lampen. LightRec steekt daarom veel energie in eenduidige consumentenvoorlichting, onder meer in samenwerking met detaillisten en grootwinkelbedrijven.

Volgens LightRec-directeur Jeroen Bartels is er tegelijkertijd reden tot tevredenheid. "Met een gemiddeld inzamelquotum van veertig procent ten opzichte van nieuw op de markt gebrachte lampen scoren we als jong inzamelsysteem, dat pas 2 jaar in werking is, nu al een ruime voldoende. Ook in vergelijking tot buurlanden als Duitsland en België doen we het goed. Maar het kan beter en daar zetten wij op in!"

Afgedankte spaarlamp is klein chemisch afval
Er ligt volgens Bartels voor LightRec de komende jaren een grote uitdaging. "Ondanks dat consumenten positief aankijken tegen spaarlampen, blijkt dat ze slecht op de hoogte zijn van het feit dat spaarlampen een hele kleine hoeveelheid kwik bevatten. Ze behoren daarom tot het klein chemisch afval (KCA), net zoals batterijen en restanten verf. Als je spaarlampen niet gescheiden inzamelt, is er een kans dat het kwik uit de lampen in het milieu komt en dat willen we voorkomen", aldus Bartels. Volgens hem beseft de gemiddelde Nederlander nog onvoldoende dat het positieve effect van spaarlampen voor een deel teniet wordt gedaan als een kapotte spaarlamp in de in de afvalbak verdwijnt. Daarom zet LightRec in op een verbetering van gescheiden inzameling door consumenten.

Bartels: "Het is in veel gevallen pure onwetendheid. De professionele installateurs weten ons wel te vinden. De consument  weet niet wat hij met een spaarlamp moet. Maar als hij niet inlevert, valt er niets te recyclen. Aan die bewustwording gaan we de komende jaren echt werken."

Brede publieksvoorlichting
LightRec heeft voor 2008 en 2009 een groot campagnebudget gereserveerd voor publieksvoorlichting. Gestreefd wordt volgens Bartels naar eenzelfde 'awareness' bij de consument als die inmiddels bestaat voor batterijen.

Dat er tot dusver weinig inspanningen zijn geweest met betrekking tot brede publieksvoorlichting is mede een gevolg van het verschil van inzicht tussen LightRec en de grootwinkelbedrijven over de te volgen koers. Inmiddels hebben deze bedrijven besloten zich aan te sluiten bij LightRec zodat een eenduidige, breed gedragen campagne mogelijk wordt. Bartels: "Een groot voordeel van de samenwerking is dat de consument nog maar met één collectief systeem te maken krijgt, wat zonder twijfel zal bijdragen aan de duidelijkheid en uiteindelijk aan de maatschappelijke effectiviteit."

LightRec is tevens één van de dragende partners van Wecycle, het gezamenlijk initiatief van producenten van elek(tro)nische apparatuur. Wecycle moet de komende jaren het niveau van inzameling van elektr(on)ische apparaten en verlichtingsapparatuur in Nederland op een structureel hoger peil brengen. Daartoe werken producenten samen met gemeenten en winkelbedrijven.  Meer informatie: www.wecycle.nl

 
  Laatste Nieuws    
 
 Aantal nieuwsberichten :4  Pagina 51 van 51 Vorige | Volgende 
 
  Lichthinder - Lichtuit-beleid gaat door
Als eerste stad van Nederland gaat Eindhoven samen met de lichtreclamebranche een plan maken om reclamelicht aan banden te leggen.   <Meer>
  Inzameling spaarlampen in 2007 hoger; onwetende consument bottleneck
  Uit het vandaag gepresenteerde Jaarverslag 2007 blijkt dat de Stichting LightRec vorig jaar ruim 12 miljoen spaarlampen en T.L.-buizen heeft ingezameld voor recycling.   <Meer>
  Bom Particpeert in Candelled
  De N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft een aandelenbelang van 40% verworven in Candelled B.V. Dit bedrijf uit Someren ontwikkelt en produceert geïntegreerde powerLED verlichting   <Meer>
  Introductie nieuwe generatie Ledverlichting
  Op energie 2008 zal het bedrijf LedNed niet 1 maar 2 wereldprimeurs openbaren. De afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over Ledverlichting,   <Meer>
 
 Aantal nieuwsberichten :4  Pagina 51 van 51 Vorige | Volgende 
 
 
 
Copyright © Lichtnet.net 2000-2010 Voorwaarden | RSS Feed