Mail voor meer oinfo
Home | iGoogle | Upload uw persbericht | Contact | Help | Recente Nieuwsbrieven | Laatste nieuws in uw mailbox! | Meld uw link aan!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Meest gevonden op Lichtnet.Net Mijn lichtnet Inloggen linken Help
 
 
 
 De verlichtingszaken realiseerden in 2007 ongeveer 3% minder omzet
 
< Terug naar publicaties

De verlichtingszaken realiseerden in 2007 ongeveer 3% minder omzet dan in 2006

De verlichtingszaken zijn het belangrijkste aankoopkanaal voor verlichtingsartikelen. Van alle bestedingen komt 20% in deze branche terecht. Het marktaandeel van de verlichtingszaken is wel sterk afgenomen sinds 2002. De branche bestaat uit 460 verlichtingsspeciaalzaken.

Bijna een op de vijf verlichtingszaken werkt op commerciele basis samen.
Naar verhouding bevinden de meeste verlichtingszaken zich in Noord-Holland en Utrecht. Zeeland herbergt relatief de minste verlichtingszaken. Verder blijkt dat de verlichtingszaken relatief vaak gevestigd zijn in de kleinste gemeenten (minder dan 10.000 inwoners). Dat geldt overigens ook voor de detailhandel als geheel.

Cijfers

 

Samenvatting
De verlichtingszaken realiseerden in 2007 ongeveer 3% minder omzet dan in 2006. De verlichtingszaken zijn het belangrijkste aankoopkanaal voor verlichtingsartikelen. Van alle bestedingen komt 20% in deze branche terecht. Het
marktaandeel van de verlichtingszaken is wel sterk afgenomen sinds 2002.

De branche bestaat uit 460 verlichtingsspeciaalzaken.
Bijna een op de vijf verlichtingszaken werkt op commerciële basis samen.

Naar verhouding bevinden de meeste verlichtingszaken zich in Noord-Holland en Utrecht. Zeeland herbergt relatief de minste verlichtingszaken. Verder blijkt dat de verlichtingszaken relatief vaak gevestigd zijn in de kleinste gemeenten (minder dan 10.000 inwoners). Dat geldt overigens ook voor de detailhandel als geheel.

Omzet en Explotatie

De verlichtingszaken realiseerden in 2007 ongeveer 3% minder omzet dan in 2006. Al enkele jaren is geen sprake meer van een groei. De branche kampt met steeds meer concurrentie. De totale non-food detailhandel boekte in 2007 een omzetgroei van 4%. De brancheomzet van verlichtingszaken bedraagt in totaal € 111 miljoen (exclusief BTW).

Actuele omzetgegevens vindt u in de HBD/CBS uitgave 'Kwartaalbericht Detailhandel'.

Het peiljaar is 2003. De omzet in dat jaar is gelijk aan 100. Als in 2007 de omzet bijvoorbeeld op een niveau van 120 ligt, houdt dat in dat de omzet 20% hoger is dan in 2003. Een omzetniveau van bijvoorbeeld 80 betekent daarentegen dat de omzet 20% lager is dan in 2003. (Bijgewerkt 10 september 2008)
 

Bestedingen en marktaandelen

In 2007 gaf de consument in Nederland € 683 miljoen (inclusief BTW) uit aan verlichtingsartikelen. Plafondlampen en gloeilampen vormden de twee grootste productgroepen. De verlichtingszaken waren een van de belangrijkste aankoopkanalen. Van alle bestedingen kwam 20% daar terecht. De doe-het-zelfbranche was goed voor 22%, de woonwinkels en warenhuizen voor 27%.

De verlichtingszaken kampen met steeds meer concurrentie. Tussen 2002 en 2007 verloren zij ongeveer 40% van hun marktaandeel. Vooral de verkoop van verlichtingsartikelen via doe-het-zelfzaken, warenhuizen en overige winkels trok aan ten koste van de verkoop door de speciaalzaken.

 
Bestedingen aan verlichtingsartikelen, 2007 (inclusief BTW)
Bron: HBD Bestedingen en Marktaandelen
  bestedingen (mln) per huishouden per hoofd
verlichtingsartikelen € 683 € 95 € 42
Marktaandelen van verkoopkanalen
Bron: HBD Bestedingen en Marktaandelen
  2002 2007
verlichtingszaken 34% 20%
woninginrichtingswinkels en warenhuizen 22% 27%
doe-het-zelfzaken 14% 22%
niet-detailhandel 13% 9%
overig 18% 21%
totaal 100% 100%
 
Ondernemingen en vestigingen

Aantal winkels

De verlichtingsbranche bestaat uit 460 winkels (speciaalzaken).

Ruim een derde van de ondernemingen met winkel werkt zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin uitsluitend de eigenaar werkzaam is. In 61% van de ondernemingen zijn 2 tot 10 personen werkzaam.

Aantal winkels
Bron: Locatus
  2006 2007 2008
aantal ondernemingen met winkel(s) 430 395 390
aantal winkels 490 465 460
Voorheen stonden hier CBS-cijfers. Verdeling van het aantal ondernemingen naar bedrijfsgrootte
Bron: CBS, bewerking Hoofdbedrijfschap Detailhandel
aantal werkzame personen 2007 2008
1 30% 37%
2 tot 10 67% 61%
10 of meer 3% 3%
totaal 100% 100%
Let op, dit gaat om ondernemingen, niet om winkels. Een onderneming kan meerdere winkels hebben.

Aantal winkels per gemeente

Hoeveel verlichtingszaken zijn er in de Nederlandse gemeenten? Hieronder is de top 50 van grootste gemeenten opgenomen. Bovenaan staat de gemeente met de meeste inwoners. Per gemeente is het aantal verlichtingszaken en het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlakte (wvo) weergegeven.

Zo zijn er 23 winkels van verlichtingszaken in Amsterdam met een totale winkelvloeroppervlakte van bijna 2.600 vierkante meter. Dat komt neer op circa 32.000 inwoners per winkel en 300 per vierkante meter.

Top 50 gemeenten, 2008
Aantal verlichtingszaken en winkelvloeroppervlakte
Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel o.b.v. Locatus en CBS
  inwoners winkels winkelvloeroppervlakte
(wvo)
inwoners
per winkel
inwoners
per m2 wvo
Amsterdam 747.100 23 2.560 32.490 300
Rotterdam 583.000 15 3.490 38.870 170
's-Gravenhage 475.700 19 3.930 25.040 130
Utrecht 294.800 14 2.770 21.060 110
Eindhoven 210.400 9 2.410 23.380 90
Tilburg 202.100 10 2.410 20.210 90
Almere 183.300 3 1.500 61.090 130
Groningen 182.500 7 1.790 26.070 110
Breda 171.000 5 1.930 34.200 90
Nijmegen 161.300 10 1.750 16.130 100
Apeldoorn 155.200 3 650 51.710 240
Enschede 154.800 6 2.310 25.800 70
Haarlem 147.700 7 820 21.100 190
Arnhem 143.600 6 920 23.940 160
Zaanstad 142.900 4 1.130 35.720 130
Amersfoort 141.300 4 410 35.310 360
Haarlemmermeer 140.700 6 1.500 23.450 100
's-Hertogenbosch 136.500 3 810 45.500 170
Zoetermeer 119.600 4 700 29.880 180
Dordrecht 118.200 3 500 39.400 250
Maastricht 118.100 4 670 29.510 180
Leiden 116.900 3 350 38.960 350
Zwolle 116.400 3 380 38.790 310
Emmen 109.200 4 1.750 27.290 70
Ede 107.700 0 0 - -
Westland 99.300 1 670 99.300 150
Deventer 97.400 2 430 48.680 240
Delft 96.200 0 0 - -
Sittard-Geleen 95.700 4 1.040 23.930 100
Alkmaar 93.900 4 2.560 23.470 40
Leeuwarden 92.900 3 390 30.960 250
Venlo 91.900 6 1.550 15.320 60
Heerlen 89.700 4 1.660 22.420 60
Helmond 86.800 5 650 17.360 140
Hilversum 83.900 3 340 27.940 260
Hengelo ov 81.100 2 1.640 40.550 50
Amstelveen 79.000 1 90 78.980 910
Purmerend 78.500 3 360 26.150 220
Roosendaal 77.300 2 490 38.640 160
Oss 76.800 3 700 25.580 120
Schiedam 75.000 1 170 74.950 470
Spijkenisse 73.200 0 0 - -
Lelystad 73.100 2 250 36.540 300
Leidschendam-Voorburg 72.900 2 180 36.440 410
Almelo 72.300 4 1.320 18.080 60
Alphen aan den Rijn 71.700 2 290 35.830 260
Vlaardingen 70.900 4 1.110 17.720 70
Gouda 70.900 3 240 23.620 310
Hoorn 68.700 4 450 17.180 160
Velsen 67.600 2 440 33.780 160
 

Winkelvloeroppervlakte en locatietype

56% van de verlichtingswinkels is gevestigd in een hoofdwinkelcentrum. 19% zit in de kleinere, ondersteunende winkelcentra, zoals wijk- en buurtwinkelcentra. De rest ligt verspreid of op grootschalige concentraties zoals woonboulevards. Verdeling van het aantal winkels naar locatie
Bron: Locatus
  2004 2005 2006 2007 2008
hoofdwinkelcentra 60% 61% 60% 58% 56%
ondersteunende winkelcentra 20% 18% 19% 19% 19%
verspreide winkels 14% 14% 14% 15% 15%
grootschalige concentraties 7% 7% 8% 8% 9%
totaal 100% 100% 100% 100% 100%
- hoofdwinkelcentra: winkelcentra met de hoogste verzorgingsgraad, zoals in binnensteden
- ondersteunende winkelcentra: winkels in buurt- en wijkwinkelcentra en binnenstedelijke winkelstraten
- verspreide winkels: winkels die solitair gelegen zijn of in een supermarktcentrum met 2 of 3 andere winkels
- grootschalige concentraties: winkels op bijvoorbeeld woonboulevards

De verlichtingszaken hebben een gemiddelde winkelvloeroppervlakte (wvo) van 227 vierkante meter. De verlichtingswinkels op grootschalige concentraties zijn gemiddeld het grootst.

Gemiddelde winkelvloeroppervlakte in m2
Bron: Locatus
  2004 2005 2006 2007 2008
hoofdwinkelcentra 163 165 160 164 162
ondersteunende winkelcentra 151 142 136 143 154
verspreide winkels 289 314 311 291 289
grootschalige concentraties 751 758 767 733 674
totaal 217 222 223 226 227
De winkelvloeroppervlakte is de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte in de winkel.
 

Ondernemers

Leeftijd
Het aandeel oudere ondernemers in de verlichtingsbranche is sinds 1994 toegenomen van 34% tot 43%. De groep jonge ondernemers nam af van 11% tot 6%. Deze ontwikkelingen zijn ook zichtbaar in de totale detailhandel. De detaillisten in de verlichtingszaken zijn wel naar verhouding minder vaak jong vergeleken met de totale groep detaillisten. De gemiddelde leeftijd van de ondernemers in verlichtingszaken is 48,5 jaar. Voor de totale detailhandel is dat 45,3 jaar.
Geslacht en etniciteit
60% van de ondernemers in verlichtingszaken is man. Van de totale detailhandel is dat iets minder, namelijk 58%. Ongeveer 7% van de ondernemers in verlichtingszaken is allochtoon, voor de totale detailhandel is dat 16%.
Geslacht en etniciteit van ondernemers, 2008
Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel en ITS, o.b.v. CBS en KvK
  verlichtingszaken totale detailhandel
geslacht    
man 60% 58%
vrouw 40% 42%

etniciteit
   
autochtoon 93% 84%
Westerse allochtoon 5% 7%
niet-Westerse allochtoon 2% 9%

Overlevingskansen

Ten behoeve van het onderzoek ‘Dynamiek in de detailhandel’ van HBD en ITS zijn verlichtingszaken ingedeeld in de groep woonzaken. Ieder jaar stijgt het aantal starters in woonzaken. De overlevingskansen van nieuw opgerichte woonzaken zijn in de loop der jaren echter wel iets minder gunstig geworden. Van de ondernemers die bijvoorbeeld in 1994 startten, bestond na 5 jaar nog 56%. Van degenen die in 2001 startten, bestond na 5 jaar nog 53%. Overlevingskansen van nieuw opgerichte winkels in woonzaken, 2003
Bron: HBD/ITS
opgericht in aantal bestaand na
1 jr.
2 jr. 3 jr. 4 jr. 5 jr. 6 jr. 7 jr. 8 jr. 9 jr. 10 jr. 11 jr.
1994 641 89% 76% 66% 61% 56% 53% 48% 45% 43% 42% 39%
1995 723 86% 74% 66% 61% 56% 52% 49% 46% 42% 40% 39%
1996 761 87% 77% 67% 61% 55% 52% 47% 44% 41% 39%  
1997 746 89% 78% 70% 63% 57% 51% 47% 43% 41%    
1998 773 89% 77% 68% 61% 54% 49% 46% 43%      
1999 718 88% 75% 67% 58% 51% 45% 42%        
2000 805 85% 75% 64% 57% 52% 48%          
2001 793 86% 73% 64% 57% 53%            
2002 828 86% 72% 62% 57%              
2003 828 84% 69% 62%                
2004 1.011 84% 73%                  
 
bron : Hoofdbedrijfschap Detailhandel - cijfers
14 feb 2009
meer : download PDF
 
< Terug naar publicaties
 
 
Copyright © Lichtnet.net 2000-2010 Voorwaarden | RSS Feed